OD 1 SIERPNIA 2019 r. ŚWIADCZENIE „DOBRY START” (300+) PRZYSŁUGUJE TEŻ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH I SZKÓŁ POLICEALNYCH

  • Drukuj

Głównym celem programu „Dobry start" obowiązującego od 1 czerwca 2018 r. jest wyrównywanie szans wśród uczniów, dlatego wsparciem z programu objęte są rodziny z dziećmi w wieku szkolnym na utrzymaniu bez względu na dochód. Wsparcie z programu realizowane jest w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego (świadczenie „dobry start") w wysokości 300 zł na uczące się dziecko i ma wspomóc rodziny w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Rządowy program „Dobry start" realizowany jest obecnie na podstawie uchwały nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start" (M.P. poz. 514) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz. U. poz. 1061).

Od 1 sierpnia 2019 r. wprowadzono dwie zmiany w rozporządzeniu Rady Ministrów
z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start", opublikowane w Dzienniku Ustaw 18 lipca 2019 r. pod poz. 1343.

Czytaj więcej w formie pliku PDF

Pobierz treść rozporządzenia Rady Ministrów w formie pliku PDF