OSTATNIE DNI NA ZŁOŻENIE WNIOSKU NA ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE „RODZINA 500+”

1 października 2017 r. ruszył nowy okres świadczeniowy w programie „Rodzina 500 plus". Przyjmowanie wniosków o 500+ zaczęło się już dwa miesiące temu. Cały czas można dołączyć do programu, ale na wypłatę świadczenia z wyrównaniem od października mogą liczyć tylko te rodziny, które złożą wniosek o wsparcie najpóźniej do końca października. Prawo do świadczenia wychowawczego z rządowego programu „Rodzina 500 plus" jest ustalane na dany okres świadczeniowy. Obecny trwa od 1 października i potrwa do 30 września 2018 roku.

Złożenie wniosku jeszcze w październiku spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia.
Wnioski przyjmowane są w MOPS Ostróda, ul. Olsztyńska 2 w godzinach pracy Ośrodka, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00-15.00.
Zachęcamy do skorzystania z internetowych form - za pośrednictwem: ministerialnej Platformy Usługowo - Informacyjnej Emp@tia, systemów niektórych banków krajowych, PUE ZUS oraz ePUAP.

Czytaj więcej – Informacja Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej