Wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

W Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 czerwca 2019 r. pod pozycją 2901 opublikowana została uchwała Nr XII/74/2019 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, która wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia, tj. od dnia 21 czerwca 2019 r.

Czytaj więcej Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie dotyczącej określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, w formie pliku PDF

Pobierz treść uchwały w formie pliku PDF