Program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 w Ostródzie

Na posiedzeniu w dniu 31 grudnia 2013 r. Rada Miejska w Ostródzie przyjęła w formie uchwały Program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. Wojewoda Warmińsko – Mazurski, w rozstrzygnięciu nadzorczym z dnia 22 stycznia 2014 r. stwierdził nieważność § 3 uchwały. Stwierdzenie nieważności § 3 wywiera ten skutek, że uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Pobierz treść Uchwały Nr XLIX/246/2013 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywienia "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 - PDF 150KB .

Pobierz rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego -PDF 2,1 MB