Akcja ZIMA 2020/2021

        W związku z trwającym okresem zimowym i występującymi ujemnymi temperaturami apelujemy do mieszkańców, aby informacje o osobach bezdomnych lub też samotnych, które znajdują się w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia zgłaszali do Straży Miejskiej w Ostródzie pod numerem telefonu 89 646 30 00 lub do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie – nr telefonu 89 646 22 01, a także pod numer alarmowy 112.

       W celu przeciwdziałania zagrożeniu życia oraz zdrowia osób bezdomnych przebywających na terenie naszego miasta funkcjonariusze Straży Miejskiej w Ostródzie oraz pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie kontrolowali miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne. W ramach podjętych w dniach 29 stycznia i 5 lutego 2021 roku działań sprawdzono m.in. tereny ogródków działkowych i pustostany. Osobom bezdomnym udzielono informacji na temat możliwości udzielenia wsparcia, w tym możliwości zorganizowania miejsca noclegowego i zapewnienia schronienia.

2021.02.10 1 2021.02.10 2 2021.02.10 3 2021.02.10 4 2021.02.10 5 2021.02.10 6 2021.02.10 7 2021.02.10 8