Uwaga! ZMIANY TERMINÓW WYPŁAT W KASIE ZASIŁKÓW W MIESIĄCU GRUDZIEŃ 2020

ZMIANY TERMINÓW WYPŁAT W KASIE ZASIŁKÓW
W MIESIĄCU
GRUDZIEŃ 2020 ROKU

Rodzaj świadczenia

Termin wypłaty ustalony w decyzji

Nowy faktyczny termin wypłaty

Zasiłek rodzinny

 

 

15.12.2020 r.

 

 

14.12.2020 r.

Zasiłek pielęgnacyjny

Świadczenie wychowawcze 500+

Zasiłek rodzinny

 

 

22.12.2020 r.

 

 

18.12.2020 r.

Zasiłek pielęgnacyjny

Świadczenie wychowawcze 500+

Zasiłek stały

23.12.2020 r.

21.12.2020 r.

Zasiłek celowy - posiłek

26.12.2020 r.

15.12.2020 r.

Zasiłek okresowy

28.12.2020 r.

16.12.2020 r.