Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w MOPS Ostróda

Informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2019 r. w MOPS Ostróda, ul. Olsztyńska 2, pokój 209 (II piętro, dostęp dla osób niepełnosprawnych) uruchomiony został Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. Prawnicy udzielają nieodpłatnych porad prawnych od poniedziałku do piątku w godzinach: od 900 do 1300, z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy. Termin wizyty może być ustalany telefonicznie pod numerem 660 456 927.
Nieopłatna pomoc prawna przysługuje każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Pomoc prawna polega na:

  • Wskazaniu sposobu rozwiązania prawnego,
  • Poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, uprawnieniach lub obowiązkach,
  • Sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych, w toczącym się już postępowaniu sądowym,
  • Nieopłatnej mediacji (w pełnym wymiarze od 1 stycznia 2020 r.),
  • Sporządzeniu projektu pisma o zwolnieniach od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Pomoc nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do prowadzenia tej działalności.

Punkt funkcjonuje na podstawie Porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Ostródzie.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294).