Aktualności

Projekty Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie dofinansowane z Funduszy Europejskich skierowane do osób pozostających bez pracy

indeksMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie jako beneficjent projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur Oś Priorytetowa 11 – Włączenie społeczne informuje o projektach pozakonkursowych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (IV) oraz Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2019).
Szczegółowe omówienia projektów, w tym celów, okresów realizacji, adresatów i rodzajów wsparcia zawarte są na dołączonych plakatach informacyjnych.

Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2019).

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (IV)