Program Pomocy Poszkodowanym Rodzinom (PPPR). Darmowe konsultacje

MOPS Ostróda w partnerstwie z Grupą Doradczą Prawno-Medyczną z siedzibą w Gdańsku organizuje spotkanie konsultacyjne dla rodzin.
W trakcie spotkania, które odbędzie się w poniedziałek 28 sierpnia 2017 r. w siedzibie MOPS Ostróda, ul. Olsztyńska 2, specjaliści od odszkodowań i zadośćuczynień udzielać będą darmowych porad prawnych.
Akcja ma na celu zwiększenie świadomości ubezpieczeniowej i odszkodowawczej rodzin poszkodowanych wskutek różnego rodzaju wypadków lub zdarzeń medycznych.
Program zapewni bezpłatne wsparcie osobom, których nie stać na komercyjną, odpłatną pomoc prawną, w szczególności osobom nie posiadającym wiedzy o przysługujących im świadczeniach odszkodowawczych (zadośćuczynienie, odszkodowanie, renta).
Zapraszamy.

Pobierz ulotkę informacyjną