Rusza akcja „Dzwonek na obiad”

„Czynnikiem determinującym stopień zaspokojenia potrzeb żywnościowych jest liczba dzieci w gospodarstwie rodzinnym. Im więcej dzieci na utrzymaniu w rodzinie, tym trudności w zapewnieniu tej podstawowej potrzeby są większe. Najbardziej niekorzystna sytuacja w zakresie żywienia dzieci wystąpiła w rodzinach wielodzietnych. Zapewnienie co drugi dzień mięsa, ryb lub wegetariańskiego odpowiednika stanowiło problem dla 1,9% rodzin z 1 dzieckiem i nieco więcej, bo dla 2,7% rodzin z 2 dzieci, ale już w gospodarstwach rodzinnych z 3 dzieci i więcej problem ten był dużo większy i dotyczył aż 8,5% rodzin." - podkreślają organizatorzy inicjatywy.

Patrz pełną informację na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej