IX Dzień Bezpłatnych Porad Prawnych - sobota 18 kwietnia 2015 r.

mini file-plakat-11242Inicjatywa Naczelnej Rady Adwokackiej kierowana jest do osób, których sytuacja materialna lub życiowa nie pozwala na skorzystanie z pomocy prawnika na zwykłych zasadach. W siedzibach kancelarii adwokackich oraz niektórych okręgowych radach adwokackich będą dyżurowali adwokaci i aplikanci adwokaccy. Pełna lista dostępna jest na stronie:

http://www.adwokatura.pl/z-zycia-nra/dzien-bezplatnych-porad-prawnych-18-kwietnia/

w Ostródzie dyżur pełniony będzie w:

Kancelarii Adwokackiej
Marzena Chłopik-Krawczyk,
ul. Stefana Czarnieckiego 24/1,
tel. (89) 642 29 09,
w godzinach 900 – 1500.


Pobierz ulotkę informacyjną