Rząd przyjął projekt „złotówka za złotówkę”

Rodziny, które przekroczą próg dochodowy nie stracą wsparcia finansowego państwa. Dzięki wprowadzeniu zasady “złotówka za złotówkę” ich świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów. 24 marca 2015 r. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Zmiany wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Więcej patrz strona Ministerstwa Pracy Polityki Społecznej