Aktualności

Informacja o naborze na stanowisko pracownika socjalnego

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie informuje, że zakończył się nabór na stanowisko pracownika socjalnego w MOPS Ostróda. Na ogłoszony 14 lutego 2018 r. nabór, oferty złożyły 4 osoby, w tym 3 spełniające wymogi formalne. Osobą wybraną do zatrudnienia jest Pani Marta Just.