Aktualności

Szczegółowe zasady ponoszenie odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu „Senior+” w Ostródzie.

W Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, poz. 2396 opublikowana została Uchwała Nr XXXII/237/2017 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 23 marca 2017 r. regulująca sprawy związane z ponoszeniem opłat za pobyt w Dziennym Domu „Senior+" w Ostródzie. Opłata za pobyt obejmuje korzystanie z miejsca pobytu oraz usługi tam świadczone. Uchwała wchodzi w życie z dniem 2 czerwca 2017 r.

Pobierz treść uchwały

Czytaj więcej: Omówienie szczegółowych zasad ponoszenie odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu „Senior+" w Ostródzie.