Aktualności

OTWARCIE DZIENNEGO DOMU SENIOR+

DSC 0111W Ostródzie z udziałem podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Bojanowskiej, wicewojewody Warmińsko-Mazurskiego Sławomira Sadowskiego, Burmistrza Miasta Ostróda Czesława Najmowicza i sekretarza Zarządu Rejonowego PKPS Teresy Zdon, 17 lutego 2017 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowej placówki przeznaczonej dla seniorów - Dziennego Domu SENIOR+.
Dzienny Dom "SENIOR+" prowadzony jest przez Zarząd Rejonowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Ostródzie. Rozpoczął swoją działalność 1 grudnia 2016 r. w obiekcie przy ul. Sienkiewicza 15. Dzienny Dom "SENIOR+" funkcjonuje od poniedziałku do piątku. Na jego utworzenie Gmina Miejska Ostróda otrzymała dotację w wysokości 254 000 zł, przy wkładzie własnym 63 500 zł. Do dyspozycji pensjonariuszy jest prawie 300 m2 pomieszczeń, bez barier architektonicznych. Znajdują się m.in. pokoje do: wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu (z biblioteką, sprzętem RTV oraz komputerem z dostępem do internetu), gabinet pielęgniarski i pokój do spotkań z psychologiem.

W uroczystym otwarciu nowej placówki uczestniczyli też m.in. przedstawiciele posłów na Sejmu RP Zbigniewa Babalskiego i Leonarda Krasulskiego oraz senator Bogusławy Orzechowskiej, a także dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego Marcin Jastrzębski wraz z zastępcą Joanną Jabłonką-Kastrau, wicestarosta ostródzki Edmund Winnicki, Dyrektor Agencji Nieruchomości Rolnych – Oddział Terenowy w Olsztynie Grzegorz Kierozalski wraz z zastępcą Piotrem Krasulskim, przedstawiciel Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marian Podziewski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Ostródzie Tadeusz Bera oraz zastępca Przewodniczącego Henryk Hoch i Przewodniczący Komisji Pomocy Społecznej Rady Miejskiej Marek Skaskiewicz, a także przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej – Dyrektor MOPS Ostróda Kazimierz Wosiek, Dyrektor PCPR Tomasz Podsiadło i Kierownik ŚDS „Bratek" Zenon Kastrau. Wśród zaproszonych gości w uroczystości uczestniczyli też partnerzy Domu – Dyrektor Centrum Kultury Julian Pawłowski, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Zdzisław Sokołowski, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji kom. Krzysztof Bilicki, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej bryg. Tomasz Ostrowski i Prezes Zarządu Miejskiej Administracji Budynków Komunalnych Jarosław Bogusz, a także przedstawiciele PKPS – Sekretarz Zarządu Wojewódzkiego Tomasz Hotowczyc, Prezes Zarządu Rejonowego Elżbieta Kozicz oraz członek Zarządu Rejonowego Jan Wasilewski.

Uroczystego poświęcenia Dziennego Domu „SENIOR+" dokonali księża dziekani – Roman Wiśniowiecki i Władysław Szmul.
Uroczystość otwarcia uświetnił występ Grupy Teatralnej z Osiedlowego Domu Kultury „Jedność" działającego przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedność", pod dyrekcją Anny Krzyżaniak, ze spektaklem „Biuro matrymonialne".

Link do zdjęć z uroczystego otwarcia na profilu Facebook MOPS Ostróda

Link do zdjęć z wyposażeniem pomieszczeń Dziennego Domu Senior+ na profilu Facebook MOPS Ostróda