W MOPS Ostróda ruszyły pierwsze wypłaty Świadczenia „Dobry start” (300+)

dobry startDyrektor MOPS w Ostródzie, działając w imieniu Burmistrza Miasta Ostróda, informuje, że rozpoczęta już została wypłata Świadczenia „Dobry start". Przypominamy, że świadczenie to w wysokości 300 zł przysługuje na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody, oraz że wnioski o przyznanie świadczenia można składać od 1 lipca 2018 r. drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformacyjnego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny – empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną.

Jednocześnie informujemy, że w rozstrzygnięciu o przyznaniu świadczenia nie wydaje się decyzji administracyjnej. Osoby, którym przyznano świadczenie, otrzymują informacje drogą mailową, TYLKO ze wskazanych adresów poczty emailowej pracowników MOPS Ostróda:

Adresy mailowe pracowników MOPS Ostróda obsługujących świadczenie "Dobry start"Adresy email obsługujące "Dobry start"

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych wnioskodawców ubiegających się o świadczenie „Dobry start"