Aktualności

Klub „SENIOR +” powstanie w Ostródzie

W Ostródzie powstanie nowa placówka adresowana do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+. Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej poinformowało o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert w ramach Programu Senior + EDYCJA 2017.
Jedną z gmin, które otrzymały dofinansowanie jest miasto Ostróda, które otrzymało jednorazową dotację w wysokości 150 000 złotych na utworzenie nowej placówki skierowanej dla seniorów, Klubu „Senior+".
Przypominamy, że od ubiegłego roku w Ostródzie funkcjonuje już Dzienny Dom „Senior+" prowadzony przez Zarząd Rejonowy PKPS w obiekcie przy ul. Sienkiewicza 15.
W ramach konkursu, miasto Ostróda otrzymało również dofinansowanie na dalsze funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+".