Aktualności

Umowa o współpracy partnerskiej zadania publicznego „Otwarcie na partnerstwo – długofalowe inwestowanie we współpracę międzysektorowe” finansowanego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

dyrektor.jpgZałożeniem partnerstwa jest zaprojektowanie i podjęcie wspólnych działań prowadzonych wielowymiarowo, skoordynowanych, skoncentrowanych tematycznie i terytorialnie w celu poprawy funkcjonowania miasta w sferach: społecznej, gospodarczej, kulturowej oraz rewitalizacji przestrzennej i społecznej, a przede wszystkim poprawy jakości życia mieszkańców Ostródy. Partnerstwo podpisało sześć podmiotów: Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych RzeczJasna, Gmina Miejska Ostróda, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie, Środowiskowy Dom Samopomocy „Bratek" w Ostródzie i Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy w Olsztynie, Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Ostródzie.

Pobierz treść Umowy Partnerskiej wraz z harmonogramem zadania

Więcej patrz: Link do strony zewnętrznej Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych RzeczJasna