Nowe wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze od 1 kwietnia 2019 r.

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr VI/50/2019 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania (publikacja Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego, poz. 1290), od dnia 1 kwietnia 2019 r. zmieniają się wysokości odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze, jak również szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat.

Pobierz treść uchwały w formie pliku PDF


Pobierz tabelę w formie pliku PDF