Aktualności

Usługi w formie teleopieki w Ostródzie

W dniu 17 stycznia 2018 r. Burmistrz Miasta Ostróda Czesław Najmowicz wraz ze Skarbnikiem Miasta Martą Bożecką podpisali umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, reprezentowanym przez Marszałka Województwa Gustawa Marka Brzezina i Wicemarszałka Wiolettę Śląską-Zyśk na zorganizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie teleopieki w Gminie Miejskiej Ostróda. Całkowity koszt zadania w 2018 roku wynosi 14 820 zł, przy 50% (tj. 7 410 zł) dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Warmińsko- Mazurskiego. Wsparciem zostanie objętych 20 osób z Gminy Miejskiej Ostróda w wieku powyżej 60 roku życia.

elDSC03339elDSC03337elDSC03340

Teleopieka w wersji podstawowej to system przywoławczy działający w domu podopiecznego przez 24 h/dobę, 365 dni w roku. Osoba potrzebująca wyposażona zostaje w telefon oraz do wyboru brelok, wisiorek lub bransoletkę z przyciskiem SOS, który w razie jakiegokolwiek zagrożenia (upadek, nagłe pogorszenie stanu zdrowia, pożar,) po naciśnięciu powoduje automatyczne uruchomienie połączenia w trybie głośnomówiącym z centrum monitoringu, w którym operator zadecyduje o stosownym rodzaju interwencji.
Dzięki temu seniorzy będą mogli wezwać pomoc w sytuacji zagrożenia. Naciśnięcie przycisku spowoduje automatyczne uruchomienie w trybie głośnomówiącym połączenia z całodobowym centrum monitoringu, w którym operator zadecyduje o stosownym rodzaju interwencji.
Osoby starsze, objęte tą formą opieki, mogą liczyć na pomoc nie tylko w razie wypadku, zasłabnięcia, pożaru czy włamania. Mają uzyskać wsparcie również w codziennych problemach, jak choćby usunięcie awarii domowej. W razie potrzeby otrzymają też pomoc psychologiczną, medyczną, prawną albo np. informacje o dyżurach szpitali i aptek.
Usługi teleopiekuńcze są alternatywą dla pobytu osób starszych w zakładzie opiekuńczo-pielęgnacyjnym czy domu pomocy społecznej oraz wsparciem dla rodzin osób samotnie zamieszkujących.