SENIORZE, PAMIĘTAJ O SWOICH PRAWACH KONSUMENCKICH

Bez tytułu.png
Seniorzy to grupa społeczna, która często pada ofiarą oszustw. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wspólnie z Inspekcją Handlową oraz
Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej edukuje seniorów, by uchronić ich przed nieuczciwością z strony sprzedawców.
Seniorzy niechętnie składają reklamację, nie walczą o swoje prawa, wierzą w zapewnienia sprzedawcy, a wykorzystują to nieuczciwi przedsiębiorcy. Powszechne jest podszywanie się pod sprzedawcę prądu, wprowadzanie w błąd co do leczniczych właściwości produktów.
Przypominamy o prawach seniorów:

infografika.jpg

Pobierz informator UOKiK o prawach osób starszych

Pobierz ulotkę o zagrożeniach ze strony nieuczciwych sprzedawców