Aktualności

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2014, z przedstawieniem potrzeb związanych z realizacją zadań przedstawione Radzie Miejskiej w Ostródzie

Podczas VII sesji Rady Miejskiej w Ostródzie, która odbyła się 22 kwietnia 2015 roku, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie Kazimierz Wosiek przedstawił informację „Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2014 wraz z przedstawieniem potrzeb związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej".

Pobierz dokument „Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2014"

Załącznik do w/w sprawozdania