Uchwała Rady Miejskiej w Ostródzie w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy „Bratek” w Ostródzie i nadania Statutu opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego

W Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 29 kwietnia 2014 r., pod poz. 1732 opublikowana została Uchwała Nr LI/264/2014 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy „Bratek" w Ostródzie i nadania Statutu. Uchwała wchodzi w życie z dniem 14 maja 2014 r.


Pobierz treść uchwały Rady Miejskiej w sprawie utworzenia ŚDS "Bratek" - plik PDF 245KB