Strona internetowa projektu Program Rewitalizacji Społecznej „Przystanek BezTroski”

Emblemat strony internetowej projektu Przystanek bez troskiMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich jest realizatorem Projektu Rewitalizacji Społecznej „Przystanek BezTroski”, realizowanego w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej,Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nadzorowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Wszystkie informacje dotyczące Projektu zamieszczone są na stronie internetowej.

http://www.przystanekbeztroski.pl/